Kalite Politikası

KEY GAZLI AMORTİSÖR ‘ün öncelikli hedefi, tüm süreçlerin uygulamalarında ve operasyonlarında ödün vermeden en yüksek kalite standartlarına ulaşmaktır. Amacımız, müşterilerimize güvenli, uygun maliyetli ve profesyonel bir ürün sunarken şirket performansımızı sürekli iyileştirmektir. Verimliliği ve üretkenliği artıracak, sağlanan tüm hizmetlerin müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamasını sağlayacak bir yönetim sistemini uygulamaya ve sürdürmeye kararlıdır. Kalite performansı, şirket kültürümüzün temel taşlarından biridir ve tüm çalışanların kişisel bir sorumluluğu olarak kabul edilir. Tüm süreçler kalite performansını en üst seviyede tutmak için aşağıdaki hedefler gözetilir:

Birincil Hedef

Bu politikanın birincil amacı, müşterimizin gereksinimlerini tam olarak anladığımızdan emin olmak ve bu gereksinimlere her zaman uymaktır.

•Kaliteli bir ürünü tutarlı ve zamanında teslim ederek müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak veya aşmak,

•Sürekli iyileştirme taahhüdünü geliştirmek ve sürdürmek, amaç ve hedeflerimizi her çalışana iletmek,

•Periyodik olarak uygulanan politikalar ile Kalite Yönetim Sistemi sağlamak,

•Kalite Yönetim Sistemi’ nin tüm süreçlerde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak; ve Performansı doğrulamak için bir denetim, inceleme yaparak Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasının etkinliğini izlemek ve ölçmektir.

Tüm süreçlerin hedeflere ulaşıldığından emin olmak için etkili bir şekilde gerçekleştirme becerisini sağlamak uygun performans göstergeleri oluşturmak ve sürekli gözden geçirmek. Kalite, her KEY GAZLI AMORTİSÖR çalışanının, alt yüklenicisinin ve tedarikçisinin sorumluluğudur. Bu politikanın başarısı, yaptığı görev ne olursa olsun, ancak herkesin bağlılığı ve sadakati ile sağlanabilir. Karşılıklı saygı ve ekip çalışması sayesinde mükemmellik için çabalayacağız. Hizmetlerimizi, süreçlerimizi ve ürünümüzü sürekli iyileştirmek ve işimizin her aşamasında, her aşamada yaptığımız işte en iyisi olmak için çalışacağız.